Zmluvy

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva a vecného bremena.
jpg Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva a vecného bremena.
jpg Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva a vecného bremena.
jpg Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva a vecného bremena.
doc Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva a vecného bremena.
pdf Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 08/003/12
pdf Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 08/009/14
pdf Zmluva č. 1638/ZZ o zriadení záložného práva na podľadávky z účtu
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1390/2014/D
pdf Zmluva o terminovanom úvere č.913/2014/UZ
pdf Zmluva o dielo č. SB19112015/3
jpg Koncesná zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia
jpg Koncesná zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia
jpg Koncesná zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia
jpg Koncesná zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia
jpg Koncesná zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia
jpg Koncesná zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia
jpg Koncesná zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia
jpg Koncesná zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia
jpg Koncesná zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia
pdf Zmluva o vytvorení webstránky
pdf Zmluva o vytvorení webstránky
pdf Zmluva o vytvorení webstránky
pdf Zmluva o vytvorení webstránky
pdf Zmluva o bežnom účte - Prima banka
pdf Kúpna zmluva - predaj pozemku